Ауторска лиценца

Creative Commons licenca
Ovo delo je licencirano pod uslovima licenceCreative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija .

Претражи овај блог

четвртак, 20. септембар 2012.

Popis bečkerečkih zanatlija (XVIII-XIX vek)

Aleksa – Kujundžija (1773)
Anau J, tapacirer (1862-1870)
Aršinov Nestor, čizmar (1845)
Baden Johan, časovničar (1862-1870)
Bart Adolf, kovač (oko 1850 - 1855)
Bence Anton, stolarska radionica (osnovana 1861, 1870. se bave tapacirungom, kasnije se industrijalizuje)
Bedrić Grigorije - kolar (1831)
Blivajs Moric, krojač (od 1862-1870)
Branković Lazar, krojač (1862)
Broške Eduard, mehaničar (1899)
Brukner Moric, knjigovezac (umro 1881)
Brumel Ignjac, farbar (od 1861)
Bukovski - berberin (1870)
Cehentner Johan, šeširdžija (1744)
Cvetković Stefan, majstor (1847)
Cvetković Todor, krojač (1823)
Cifrić Grigorije - sapundžija (1831)
Cimerer, zlatar juvelir ili izrađivač nakita (1870)
D(i)mitar – Ćurčija (1765-1773)
Dajč Adolf, stolar (1889)
Dajč Jakob, knjigovezac (oko 1873)
David – Čizmedžija (1765-1773)
Dimitrije – Berberin (1765-1773)
Dimitrijević Jefta, stolar (1843)
Dimitrijević Josif, ćurčija (1843-1848)
Dimitrijević Sava, ćurčija (XIX vek)
Dmitar – Kapamadžija (1765)
Dobrić Josif, krojač-majstor (1847, otac slikara Aleksandra Dobrića)
Dragutinović Leontije, kabaničar (1843)
Dujakov (Diakovič) Georgije, sapundžija (1830-1845)
Đorđević Miša, sapundžija (1849)
Đurica – Ćurčija (1765-1773)
Đurin Jovan, zidar-graditelj (1870)
Eksler Nikola, bravar (1867)
Elinger Anton, zanatlija nemačkog krojačkog i šeširdžijskog esnafa (1844)
Engel Adam i Karlo, bravari i instalateri (aktivni od 1886)
Fabijan ?, stolar – izrađivač škrinja (kraj XIX veka)
Fajn David, krojač (od 1840)
Farkaš Jožef, muški krojač (1868)
Fejzenštajn, krojač (počeo sa radom pre 1886)
Feter Leopold, krojač (posle 1805)
Fišer S, limar (oko 1860)
Fogaraš Jeftimije, ribar (1834)
Fraj Jakob, kovač (od 1896)
Galicijaner ?, graver (od 1848)
Gavril – Sabov (1765-1773)
Gavrilović Georgije, abadžija, kabaničar (1837-1845), majstor sursabov (1847)
Georgije – Berberin (1773)
Georgije – Kujundžija (1765-1773)
Georgijević Fil., majstor sursabov (1842)
Georgijević Simeon, krojač (1823)
Gitler Johan, izrađivač predmeta od mesinga (1862-1870)
Grinbaum Jakob, moler (oko 1878)
Grinbaum Samuel, krojač (1870-1871)
Grinbaum Vilhelm – mlađi, krojač (1858-1870)
Gros ?, zidar (1874)
Gros Herman, krojač (umro 1860)
Grusling Janoš, zidar (1888)
Gutman Moric, ženski krojač (1862)
Hadžić Nikola, esnafski papudžija (1835-1839)
Haider, tokar (1870)
Haidvogl Anton, tokar (1862-1870)
Hajm Stevan, mesar (1848)
Hay Jožef, časovničar (1862-1870)
Heler Jozef, užar (od 1870)
Hembold Leon, zlatar-juvelir (pre 1860-1862, nastavljač posla od 1874. bio je Karl Hembold)
Hirš Anton, odžačar (1889)
Hristifor – Čizmadžija (1773)
Ilija – Kasapin (1746-1765, rođen 1709)
Ilić Georgije, sursabov (1834)
Inglikshofer Adolf, pozlatar (1862-1870)
Ivan – Ćurčija (1746- 1773, rođen 1713)
Ilić Lazar, kožuar (1823)
Ilić Teodor, ćurčija (1837)
Janko – Kujundžija (1773)
Janković Simeon, majstor kolar (1843-1848)
Jefrem – Sabov (1773)
Jeftimije – Kapamadžija (1765-1773)
Jovan – Berberin (1765-1773)
Jovan – Ćurčija (1773)
Jovan – Kolar (1773)
Jovan – Sabov (1773)
Jovanović Petar. krojač (1831)
Kadić Kostantin, muški krojač (1845-1850)
Kadić Pavle, kazandžija (1834)
Kadić Georgije, berberin (1834)
Kanjiža Martin, pekar (od 1878)
Kihofer Bernard, izrađivač predmeta od srebra i kalaja (1744)
Klajn Adolf, izrađivač kišobrana (druga polovina XIX veka, umro 1893)
Kokoli? Emerih, licider-svećar (1878)
Kopka, zidar-graditelj (1870)
Kornblau ?, gajtandžija (1871)
Kosovac Jovan, sabov, krojač (1836-1837)
Kovačević Teodor, abadžija (1827-1829)
Kovačević (Teodor) Arsenije, sursabov (1834)
Krajovan Jovan, čizmar (1850)
Krsta – Čarugdžija (1765)
Krunić Jovan, majstor ćurčija (1842-1843)
Krušković ili Kruška Maksim, čizmarski kalfa (1831-1834)
Kun Abraham, izrađivač lula (posle 1817)
Ilić Lazar - ćurčija (1822)
Lazar – Čizmedžija (1773)
Lazar – Ćurčija (1765)
Lazar – Kapamadžija (1773)
Lihovnik, tapacirer (1862-1870)
Likavec Matija, čizmarski majstor (1795-1839)
Litrić Arsenije, čizmar (1823-1840)
Lukić Jovan, majstor krojač (1847-1850)
Lukić Miloš, radionica za izradu sveća i sapuna (osnovana 1884, kasnije se idustrijalizuje i nastaje Luksol)
Maksim – Ćurčija (1765-1773)
Maksim – Kapamadžija (1765-1773)
Maksimović Nikola - kalfa ćurčijski (1831)
Maksimović Vasa, ćurčija (1862)
Marinković Vladimir - majstor čizmar (1842)
Marko – Terzija (1765)
Marković Teodor, majstor krojač (1837-1842)
Marković Andrija, sapundžija (1843)
Marzsina Trifu, čizmadžija (1839)
Matejić Petar, krojač (1827-1831)
Matejić Toša, zanatlija (XIX vek)
Mateović Mihailo, majstor čizmar (1834-1842)
Melegi Andrija, čizmar (1795)
Melegi Jovan, čizmar (prva polovina XIX veka)
Mencer Karlo, gajtandžija (1843-1867)
Mesnik Rudolf, zlatar-juvelir (1862-1870)
Mihail – Ćurčija (1746, rođen 1714)
Mihail – Kapamadžija (1773)
Mihail – Kujundžija (1773)
Mihajlović Grigorije, čizmar, obućar (1823-1827)
Mihajlović Georgije, majstor ćurčija (1842-1843)
Mihajlović Petar, ćurčija (1829)
Miladinov Evtimije, štukmajstor / kabaničar? (1850)
Miletić Teodor, ćurčija (1843)
Miletić Grigorije, ćurčija ceh majstor (1829); viši cehmajstor ćurčijski (1830)
Milutinović Teodor, ćurčija (1843-1848)
Mojsej – Ćurčija (1773)
Momirov Jovan, zanatlija (1850)
Moš ?, majstor za izradu stolova (1874)
Najman ?, abadžija (1898)
Najman Mor, sodar (1891)
Nak Johan, farbar (1862-1870)
Napholz, tokar (1870)
Nastić St, zanatlija (1850)
Nastić Pavle, krojač (1829)
Nedeljković ?, šnajder-majstor (1874)
Nedeljković Jovan, ćurčija (1836-1837)
Nedeljković Živko - čizmar, obućar (1822-1823)
Nedić Nikola, bradorezac / berberin (1843)
Nićifor – Ćurčija (1756, otac slikara Alekseja Nikiforovića)
Nikola – Abadžija (1765-1773)
Nikola – Ćurčija (1772-1773)
Nikolić Andrija, čizmar (1870)
Nikolić Jovan, krojač (1847-1862)
Nikolić Nikola, kačar (1848-1862)
Nikolin Stojan – Dunđerin (1746-1772)
Ninko – Čizmadžija (1773)
Noa Samuel, sapundžija (umro 1894)
Nusbaum Julije, tokar (1862)
Oberding Nikolas, berberin i frizer (1871)
Pardanjac Moja - Ćurčija (1834-1837)
Parivodić Arsenije, abadžija (1827-1830)
Pauš Josif, zidarski majstor (1810)
Pava – Čizmedžija (1746, rođen 1712)
Pava – Ćurčija (1773)
Pavel – Berberin (1772-1773)
Pavel – Ćurčija (1773)
Pavlović Georgije, majstor sursabov (1842)
Pavlović Mladen, kabaničar (1878)
Pavlović Pavle, berberin (1834)
Pavlović Vasilije, krojač (1823)
Pavlović Stojan, majstor papudžija (1842)
Perger Ferdinand, časovničar (1862-1870)
Periatl Anton, kožar (1862)
Petar – Berberin (1746-1773, rođen 1714)
Petar – Ćurčija (1746)
Petar – Kapamadžija (1765-1773)
Petar – Kujundžija (1773)
Petar i Jovan – Ćurčije (1765)
Pečenović Tešimir, sursabov (1828)
Pečenović Petar, sabov, krojač (1829-1848)
Plehl Karl, predsednik staklarskog esnafa (sredina XIX veka)
Podvinec Adolf, stolar (1886)
Polaček Marica, izrađivač kišobrana (posle 1886)
Polak Mozes, kaligraf (posle 1831?)
Poljak Abraham, bravar (posle 1810)
Požarev Aleksandar, muških haljina krojač (1852)
Popov Vasilije, čizmar (1840)
Popović Aleksandar, kabaničar (1855, rođen 1836, sin slikara Jeftimija Popovića)
Popović Aleksandar, muških haljina krojač (1850-1852)
Popović Georgije, knjižar, knjigovezac (1817-1833)
Popović Dimitrije, čizmar (1829)
Popović Isakkrojač (1823), kabaničar (1827)?
Popović Jakov, obućar (1823)
Popović Jovana Isailo (Isaija, Isak), majstor lebceder i voskodel? (1838-1868)
Popović Isaije Jovan, svećar i licider? (1884-1886)
Popović Nikola, majstor čizmar, obućar (1823-1848)
Popović Matej, kabaničar, abadžija (1843-1848)
Popović Mojsilo, ćurčija (1827-1843)
Popović Pavle, lebceder (1845)
Popović Petar, licider, lebceder (1799-1831)
Popović Petar, zanatlija (1850)
Popović Prokopije, čizmar (1845-1867)
Popović R, radionica za predmete od kovanog gvožđa (1882)
Popović Stefan, majstor sursabov(1842-1850)
Post Simon, izrađivač predmeta od mesinga (1744)
Poučki Georgije, lebceder (1845)
Radivojević Mojsej. majstor ćurčija (1842-1843)
Radić Ilija, majstor ćurčija (1842)
Radonić Luka, sapundžija (1862)
Radovanović Aleksandar, sapundžija (1827)
Radovanović Petar, sapundžija (1827-1837)
Ranisavljević Luka, majstor (1847-1848)
Ranisavljević Georgije, majstor (1848)
Raškov(ić) Jeftimije, krojač, sabov (1827-1850)
Relić Emanuel, rešetar - sitar? (1830)
Relić Aron, obućar (aktivan od 1895)
Rista – Čizmadžija (1765)
Rista (Hristifor)– Tufegdžija (1765-1773)
Rozenfeld, tokar (1870)
Rol A, izrađivač pištolja za megdane? (XIX vek?)
Sabovljević Marko, krojač (1862)
Salveter Jožef, kožar (1862)
Savin Jakov, ćurčija (1808)
Sekulić ?, krznar (druga polovina XIX veka, otac slikara Aleksandra Sekulića)
Sekulić Branko, papudžija (1896)
Sima (Simeon) – Čizmadžija (1765-1773)
Simonović Andrej, čizmar (1831)
Somođi, berberin (1870)
Stajić Toma, obućar (1823)
Stanko – Ćurčija (1740-1746, rođen 1673)
Starno Jozef, kazandžija (1862-1870)
Stefan – Sabov (1765-1773)
Stevanović Laza, kovač (1878)
Sto(jan)čević Toma, (1834-1848) krojač, (1850) cehmajstor 
Stojan – Ćurčija (1773)
Stojan – Terzija (1765)
Stojić ili Stajić Stefan, berberin (1827-1834)
Szakadaty Mihael, sapundžija (1839-1862)
Szuszner Lajoš, izrađivač kočija (1890-tih)
Šaler Firmus, časovničar (1862-1870)
Šenk Herman, knjigovezac (od 1840-tih do 1867)
Šlezinger Simon, sapundžija (1862, umro 1865)
Šnajder Ludvig, knjigovezac (aktivan od 1895)
Šovijanski Nestor, šuster i vinoprodavac (1830)
Špic Aleksandar, moler (od 1883)
Špicer Markus, tokar (1861)
Štagelšmit Filip, predsednik kovačkog esnafa (sredina XIX veka)
Štajn Henrih, obućar (1886)
Štajner Simon, krojač (radio u radnji M. Rotmilera, od 1860)
Štern L, graver u kamenu i metalu (od 1854)
Tabaković Simeon, majstor rufeta ćurčijskog (1818)
Tanazević Josif, majstor (1847)
Teodor – Opančar (1773)
Teodor – Sabov (1773)
Teofan – Ćurčija (1773)
Tero Ferdinand, predsednik nemačkog krojačkog i šeširdžijskog esnafa (1844)
Tolvet Johan, farbar i građevinski vodoinstalater (1862- 1887)
Toma – Ćurčija (1773)
Toma – Lončar (1772)
Toma – Sabov (1765)
Tomić Atanasije, ćurčija, kiršner (1845-1862)
Tomić Pavle - majstor ćurčija (1842)
Torek - berberin (1870)
Tošić Živa, ćurčija (aktivan od 1885)
Tot Franja, lončar (aktivan od 1892)
Tuner Alojz, kamenorezac (1884, radnja otvorena još 1853, a naslednik Alojza je bio Teodosije)
Vasa – Abadžija (1765)
Vasa – Ćurčija (1773)
Veber Petar, zanatlija (XIX veka)
Velisavljević Petar, sapundžija (1845-1862)
Vincanov Mladen, papudžija (1892)
Vukov Jovan, bačvar (1878)
Vukov Jovan, majstor čizmar (1829-1842)
Vukov Jefta, bačvar (1882)
Vukov Laza, leceder (1881)
Vukov Leontije, majstor (1847-1848)
Vukov Nikola, majstor čizmar (1837-1850)
Vukov Aleksandar, kožuhar, ćurčija (1829-1831)
Vukov Georgije, majstor čizmar (1831-1842)
Vukov Rista, majstor čizmar, obućar (1823-1842)
Vučkovački Prokopije, majstor ćurčija (1830-1842)
Hamburger David, šnajder 1859.
Živan – Ćurčija (1773)
Živković Lazar, krznar kalfa (1834), ćurčija (1837)
Župunski Teodor, čizmar (1865)


Rečnik:
Abadžija – krojač narodnog odela
Tufegdžija – puškar
Sabov – krojač
Kapamadžija – jorgandžija
Čarugdžija – opančar
Ćurčija - kožar
Terzija – krojač građanskog odela
Kačar – bačvar
Dunđerin – tesar i zidar

Napomene:
- Tokom XVIII veka nasledna srpska prezimena u Bečkereku nisu do kraja bila formirana, pa su ljudi najčešće popisivani po onome po čemu su bili poznati, kao što su bila zanimanja.
- Spisak zanatlija svakako nije konačan i biće produžavan sa pronalaskom novih podataka.
- U popisu zanatlija se nisu našli fotografi, jer su oni posebno obrađeni na ovom blogu.
- Neki put je teško napraviti razliku između zanatlija i trgovačkih radnji, kao i manufaktura i manjih industrijskih preduzeća, pa su zbog toga greške u popisu moguće.

Literatura:
- Videti istoimeni podnaslov u popisu trgovaca na ovom blogu.

Нема коментара:

Постави коментар