Ауторска лиценца

Creative Commons licenca
Ovo delo je licencirano pod uslovima licenceCreative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija .

Претражи овај блог

четвртак, 26. јун 2014.

Akvarel etnografa Nikole Arsenovića iz Bečkereka (1868)

Nikola Arsenović (1821/2-1887) nakon završenog krojačkog zanata i otvaranja sopstsvene radionice putuje prostorom na kome žive južnoslovenski narodi i beleži njihovu nošnju u vidu akvarela. Najveći deo njegovih radova (414 komada) je otkupila država Srbija i danas se čuvaju u Etnografskom muzeju u Beogradu.
Među akvarelima Nikole Arsenovića nalazili su se nekada i oni urađeni u Banatu. Međutim, oni su često pozajmljivani slikarima, da im služe kao predlošci za nošnje prilikom rada na slikama. Ostalo je zapisano da su akvareli pozajmljivani slikaru Đorđu Krstiću u trenutku kada je radio sliku Sveti Sava blagosilja Srpčad i Đorđu Milovanoviću kada je radio Svetosavsku diplomu. Nije isključeno da su akvareli pozajmljivani i drugim slikarima. Usled čestih pozajmljivanja i nevraćanja akvarela od strane slikara ili na drugi način, akvareli nastali u Banatu su nestali, a sa drugih područja današnje Vojvodine ih je ostalo samo dvanaest.
Pored rada na beleženju nošnji u vidu akvarela Nikola Arsenović se zalagao i za otvaranje zanatskih škola. Takođe je radio i na priručniku koji je trebao da se u njima koristi. Prvi pokušaj otvaranje škole je imao juna 1868. godine u Kikindi, a već sredinom jula iste godine on boravi istim zadatkom u Velikom Bečkereku, a kasnije i u Rumi i Irigu.
Dolazak Nikole Arsenovića u Bečkerek možda nije slučajan jer je moguće da su u gradu boravili njegovi rođaci. Među bečkerečkim trgovcima se spominju imena Konstantina Arsenovića (1848-1850) i Petra Arsenovića koji je držao trgovinu špeceraja i materijala (1862-1871).
Od svih Arsenovićevih pokušaja za otvaranjem škole jedino je sigurno da je to uspeo da ostvari u Bečkereku. To nam je poznato jer je iza njega ostao akvarel pod nazivom „Zanatlijska škola u Velikom Bečkereku“. Prostorije za školu su 14. jula smeštene u domu srpske škole najverovatnije pri Uspenskom hramu. Škola je imala dvadeset polaznika i verovatnije je da je bila više kurs negoli prava škola.
Akvarel škole u Bečkereku, koji je poznat i pod nazivom „Kako Arsenović među Jugoslovenima Zanatlijska udruženja stvara“ do danas nije publikovan iako se čuva u Etnografskom muzeju i dostupan je istraživačima. Postoje samo šturi opisi, koji opisuju sliku kao žanr scenu. Na njemu je prikazana učionica sa polaznicima, školskim pomagalima i sa Arsenovićem kao predavačem. Akvarel je slikan u malom formatu, a postojalo je i nekoliko većih kojima se izgubio svaki trag. Iz Arsenovićevih pisanija znamo da je uradio nekoliko mlađih i većih varijanti škole sa namerom da ih proda. Ovi veći formati nisu otkupljeni za muzej i njima se gubi svaki trag.

D.V.

Literatura:
Nikola Zega, Zbirka Nikole Arsenovića, Narodna starina 5, Zagreb 1923.
Mitar S. Vlahović, National Costumes of Serbia, Beograd 1954.
Ljiljana Gavrilović, Jugoslovenski etnograf Nikola Arsenović, Beograd 2006.

субота, 14. јун 2014.

Popis Jevreja vlasnika zemlje u Bečkereku (1828)

1. Joan Lithethal / Jovan Lihtental?
2. Isaac Metzner / Isak Mecner
3. Sala. Bauer / Solomon? Bauer
4. Jos. Vipler / Jozef Vipler (1793-1867); poljski jevrejin, moler, sitni trgovac i fotograf
5. An. Risenberg / An. Risenberg ili Rosenberg?
6. Phi. Herschl / Fi. Heršl
7. Mar. Fisher / Mar. Fišer
8. Par. Trezler / Par. Trecler
9. Moj. Ofenhaimin / Mojsije Ofenhajm
10. Hers. Fischer / Hers. Fišer
11. Mar. Krausz / Mar. Kraus
12. Nata. Polak / Nata. Poljak
13. Kroner Fodasko / Kroner Fodasko
14. Adam Guttman– vlasnik minimum 2 zemljišta / Adam Gutman
15. Phil. Kohn / Fil. Kon
16. Leop. Krisauer / Leopold Krisauer
17. Jere.  Mentzor / Jer. Mentzor ili Mencer?
18. Leopold Fisher / Leopold Fišer
19. Sam. Fetter / Samuel Feter
20. Sara Dojakova / Sara Dojakova
21. Jacob Vaisz / Jakob Vajs
22. Mojs. Schlesinger / Mojsije Šlesinger
23. Barb. Dits – udovica / Barbara Dic
24. Per. Kepping / Per. Keping
25. Abrah. Naszits / Abraham Nasic ili Nasić?
26. Moy. Schlesinger / Mojsije Šlezinger
27. Nath. Hallerer / Nat. Halerer
28. Sime. Eisenstetter  – vlasnik 2 zemljišta / Simeon Ajzenštetler; osnivač kratke i pomodne trgovine u gradu
29. Isaak Eisenstetter / Isak Ajzenšteter
30. Lazar Ostreicher / Lazar Ostrajher ili Austrijanac
31. Natha. Gutterer / Nat. Guterer
32. Moy. Kukn / Mojsije Kun ili Kon?
33. Helen Putterer / Helen Puterer ili Guterer?
34. Jacob Daits / Jakob Dajč ili Daić?
35. Sala. Eiszler / Solomon Ajzler
36. Abrah. Klein / Abraham Klajn
37. Mar. Klein / Mar. Klajn
38. Bar. Temesvar / Bar. Temišvar
39. Abra. Spitzer / Abraham Špicer
40. Abr. David / Abraham David
41. Eleon. Schvartz / Eleonora Švarc
42. Michael Polyak / Mihailo Poljak
43. Marc. Hertenstein / Mark Hertenštajn
44. Lazar Kepes / Lazar Kepes
45. Samuel Rosenfeld / Samuel Rozenfeld
46. Bernard Kepits / Bernard Kepic
47. Leopoldus Fetter / Leopold Feter; krojač
48. Isacus Perl / Isak Perl
49. Leopold Mentzov / Leopold Mencov ili Mencer?
50. Mendel Kohn / Mendel Kon
51. Isakus Wolf / Isak Volf

Napomene:
- U kurzivu je ime dato onako kako je zapisano u popisu, dok se nakon poprečne crte nalazi moguća srpska transkripcija imena.


Prir. D.V.